Linux History Komutuna Tarih Ekleme

linux history komutuna tarih ekleme, History komutunda yapmış olduğunuz işlemleri detaylı görebilirsiniz. Bu işlemleri hangi tarih ve saat üzerinde yaptığınız detaylıca komut satırının yanında yazmaktadır. Bu işlemi yapmanız için sadece aşağıda bulunan kodu ekleyebilirsiniz.

$ echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "' >> ~/.bash_profile

Yapılan işlemleri test etmek için aşağıda ki kodu kullanabilirsiniz.

history

Yorum yapın