Linux Disk Performansı Ölçme [Okuma – Yazma] Testi

linux disk performansı ölçme, Ubuntu, centos, almalinux vb. linux işletim sistemi dağıtımları bulunmaktadır. Linux tabanlı işletim sistemlerinde disk okuma ve disk yazma hızlarını birkaç kod parçacığı ile test etmek mümkündür. Disk okuma ve disk yazma işleminde 1M bloklu 1024 count içeren 1 GB boyuta sahip dosya oluşturacağız. Ardından oluşturduğumuz dosyayı işletim sistemimize okutarak hem okuma hemde yazma testi yapacağız.

Disk okuma kodu:

sync; dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=1024; sync

Disk yazma kodu:

dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024
linux disk performansı
linux disk performansı

Linux Gerçek Disk Okuma Hızı Nasıl Ölçülür?

VDS hizmeti aldığınız varsayarsak fiziksel sunucunuzun gerçek disk okuma ve yazma hızını test edebilirsiniz. Bu test sizlere paylaşımlı bir hizmette bulunan diskin gerçek okuma ve yazma değerlerini verecektir. Paylaşımlı bir server üzerinde barınan sunucunuzun gerçek hız testini ölçmek için kodu sırasıyla yazmanız gerekiyor.

sudo /sbin/sysctl -w vm.drop_caches=3

dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024

Yorum yapın